پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

CLP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 8.2399 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.2399 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.2399 -

واحد پولی : -

کشور : شیلی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

در حال حاضر قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه
8.2399 ریال
می باشد

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه روز گذشته برابر با
8.2399 ریال
بود

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو شیلی / گورانی پاراگوئه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو شیلی / گورانی پاراگوئه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.2942 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو شیلی / گورانی پاراگوئه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

8.1992 ریال

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 8.4245 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.19 درصدی یا 0.1846 ریال پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 8.5674 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.82  درصدی یا 0.3275 ریال پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 8.8789 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.19 درصدی یا 0.639 ریال پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 9.398 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.32 درصدی یا 1.1581 ریال پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 9.2418 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.84 درصدی یا 1.0019 ریال پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو شیلی / گورانی پاراگوئه برابر است با 9.933 ریال که در تاریخ جمعه 12 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / گورانی پاراگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.911529 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / گورانی پاراگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.82 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / گورانی پاراگوئه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.19 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / گورانی پاراگوئه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  12.32 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو شیلی / گورانی پاراگوئه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.84 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه، 3.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه، 3.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه،  3.82 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه،  3.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه،  3.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه،  3.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو شیلی / گورانی پاراگوئه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه،  3.82 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی