پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

CLP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 8.5722 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.5722 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.5722 0.25
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

نمودار کندل‌استیک پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روز جاری

نمودار نوسانات پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو شیلی / گورانی پاراگوئه در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

اندیکاتورهای پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی