پزو شیلی / گورانی پاراگوئه

CLP/PYG Ask
نرخ فعلی:: 9.7053 1.44
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.7053 1.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.7053 1.44
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۲۱:۴۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 9.7053
بالاترین قیمت روز 9.709
پایین ترین قیمت روز 9.5547
بیشترین مقدار نوسان روز 0.07
درصد بیشترین نوسان روز 0.04%
نرخ بازگشایی بازار 9.5668
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۲:۲۱:۴۸
نرخ روز گذشته 9.5672
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.44%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.1381
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,636,405 ریال
سکه
9,135,791 ریال
دلار
8,705,991 ریال
یورو
8,984,734 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.4725 5.1176% 1400/02/09
یک ماه 0.7936 8.9051% 1400/01/17
شش ماه 0.3406 3.6371% 1399/08/16
یک سال 1.8789 24.0072% 1399/02/17
سه سال 0.5706 6.2465% 1397/02/15
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 9.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 9.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 9.21
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 9.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 9.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 9.27
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 9.18

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 9.38
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 9.31
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 9.20
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 9.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 9.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 9.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 9.18

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 9.44 9.50 9.51 9.33 -
حمایت 2 (S2) 9.50 9.56 9.52 9.44 -
حمایت 1 (S1) 9.60 9.59 9.53 9.48 9.63
نقطه پیوت (PP) 9.65 9.65 9.65 9.59 9.66
مقاومت 1 (R1) 9.75 9.71 9.87 9.64 9.78
مقاومت 2 (R2) 9.81 9.75 9.88 9.75 -
مقاومت 3 (R3) 9.91 9.81 9.89 9.79 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/15 9.4451 9.4451 9.6193 9.5663 1.55% 0.1459
1400/02/14 9.3956 9.3893 9.4244 9.4204 0.29% 0.0269
1400/02/13 9.2697 9.2697 9.4087 9.3935 1.25% 0.116
1400/02/11 9.2746 9.2746 9.2775 9.2775 0.14% 0.0126
1400/02/10 9.2227 9.1984 9.2963 9.2649 0.35% 0.0321
1400/02/9 9.3836 9.2289 9.4063 9.2328 1.59% 0.1465
1400/02/8 9.2738 9.2363 9.3820 9.3793 1.12% 0.1036
1400/02/7 9.1893 9.1789 9.3011 9.2757 0.95% 0.087
1400/02/6 9.2218 9.1582 9.2218 9.1887 0.68% 0.0625
1400/02/4 9.1262 9.1262 9.1262 9.1262 0.56% 0.0508
1400/02/2 9.2530 9.1393 9.2534 9.1770 0.93% 0.0852
1400/02/1 9.2622 9.2615 9.2675 9.2622 0.02% 0.002
1400/01/31 9.2099 9.1743 9.2870 9.2602 0.58% 0.0532
1400/01/30 9.0957 9.0957 9.2403 9.2070 1.04% 0.0948
1400/01/28 9.0915 9.0915 9.1122 9.1122 0.13% 0.0117
1400/01/27 9.2129 9.0859 9.2306 9.1005 1.23% 0.1123
1400/01/26 8.8898 8.8884 9.2181 9.2128 3.63% 0.3224
1400/01/25 8.9107 8.8904 8.9440 8.8904 0.19% 0.0166
1400/01/24 8.7706 8.7650 8.9149 8.9070 1.59% 0.1397
1400/01/23 8.8249 8.7673 8.9006 8.7673 0.07% 0.0062
1400/01/20 8.8105 8.7735 8.8615 8.7735 0.51% 0.0446
1400/01/19 8.7945 8.7945 8.8606 8.8181 0.23% 0.0206
1400/01/18 8.9059 8.7975 8.9486 8.7975 1.30% 0.1142
1400/01/17 8.8899 8.8819 8.9627 8.9117 0.36% 0.0316
1400/01/16 9.0716 8.8693 9.0784 8.8801 0.36% 0.0316
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
9.7053 22:21:48 0.0037 0.04% 0.1381 1.44%
9.709 22:07:48 0.0719 0.75% 0.1418 1.48%
9.6371 21:42:48 0.0128 0.13% 0.0699 0.73%
9.6243 21:21:46 0.0079 0.08% 0.0571 0.60%
9.6322 21:07:48 0.0102 0.11% 0.065 0.68%
9.622 20:42:43 0.0067 0.07% 0.0548 0.57%
9.6287 20:21:45 0.0013 0.01% 0.0615 0.64%
9.63 20:07:51 0.0008 0.01% 0.0628 0.66%
9.6292 19:42:46 0.0073 0.08% 0.062 0.65%
9.6219 19:21:55 0.0065 0.07% 0.0547 0.57%
9.6154 19:07:51 0.0015 0.02% 0.0482 0.50%
9.6139 18:42:48 0.0042 0.04% 0.0467 0.49%
9.6097 18:21:48 0.0024 0.02% 0.0425 0.44%
9.6121 18:02:02 - - 0.0449 0.47%
9.6121 18:02:01 0.0234 0.24% 0.0449 0.47%
9.5887 17:21:53 0.0058 0.06% 0.0215 0.22%
9.5945 17:01:52 - - 0.0273 0.29%
9.5945 17:01:52 0.005 0.05% 0.0273 0.29%
9.5895 16:42:49 0.0068 0.07% 0.0223 0.23%
9.5827 16:21:50 0.0082 0.09% 0.0155 0.16%
9.5745 16:02:28 - - 0.0073 0.08%
9.5745 16:02:24 0.0028 0.03% 0.0073 0.08%
9.5717 01:42:39 0.017 0.18% 0.0045 0.05%
9.5547 01:21:41 0.0048 0.05% 0.0125 0.13%
9.5595 01:01:15 - - 0.0077 0.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی