پزو شیلی / سول پرو

CLP/PEN Ask
نرخ فعلی:: 0.0049 2.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0049 2.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0049 2.04
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو شیلی / سول پرو

نمودار کندل‌استیک پزو شیلی / سول پرو در روز جاری

نمودار نوسانات پزو شیلی / سول پرو در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو شیلی / سول پرو در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو شیلی / سول پرو

اندیکاتورهای پزو شیلی / سول پرو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی