پزو شیلی / سول پرو

CLP/PEN Ask
نرخ فعلی:: 0.0049 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0049 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0049 -
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه پزو شیلی / سول پرو

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.3326 ۰۲:۰۳:۰۷ 0.0011 0.01% 8.3326 8.3292 8.3303 0.3326 8.3875 8.3875
AZN/TRY Ask 5.5213 ۰۲:۰۳:۰۷ 0.0003 0.01% 5.5222 5.518 5.5222 0.5213 5.5216 5.5216
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 9.0781 ۰۲:۰۳:۱۱ 0.0022 0.02% 9.0825 9.0774 9.0781 0.0781 9.134 9.134
CNY/DZD Ask 21.385 ۰۲:۰۳:۱۵ 0.085 0.40% 21.47 21.385 21.386 0.385 21.498 21.498
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - -
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - -
HRK/TRY Ask 144.622 ۰۲:۰۳:۲۳ 0.0175 0.01% 144.6858 144.5775 144.6334 6.622 144.6045 144.6045
INR/KZT Ask 5.6649 ۰۰:۴۳:۳۴ 0.0071 0.13% 5.6661 5.6649 5.6661 0.3351 5.6878 5.7941
INR/RON Ask 0.0567 ۰۰:۲۲:۴۱ 0.0001 0.18% 0.0567 0.0567 0.0567 - 0.057 0.0576
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 - - -
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 - - -
NGN/XOF Ask 1.3858 ۰۱:۲۲:۳۷ 0.0026 0.19% 1.3858 1.3857 1.3857 0.3858 1.3945 1.4001
PLN/BGN Ask 4.2708 ۰۲:۰۳:۰۹ 0.005 0.12% 4.2709 4.265 4.265 0.2708 4.2865 4.3045
RON/HUF Ask 73.2133 ۰۲:۰۳:۲۴ 0.0418 0.06% 73.2415 73.1898 73.1898 1.2133 73.1715 73.1715
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی