پزو شیلی / پزوی مکزیک

CLP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.025 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.025 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.025 0.4

واحد پولی : -

کشور : شیلی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پزو شیلی / پزوی مکزیک در روز جاری

۰۴:۴۳:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.025 04:43:56 0.0001 0.40% 0.0001 0.40% - - 0.0005 -
0.0251 01:44:30 0.0001 0.40% - - 0.0001 0.40% 0.0004 -
0.025 00:23:26 - - 0.0001 0.40% - - 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی