پزو شیلی / پزوی مکزیک

CLP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.0275 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0275 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0275 0.36
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۲۴:۰۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0275 11:24:01 0.0001 0.36% 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
0.0276 11:05:54 - - - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0276 11:05:52 0.0001 0.36% - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0275 10:23:25 0.0001 0.36% 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
0.0276 10:05:42 - - - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0276 10:05:40 0.0001 0.36% - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0275 09:43:50 0.0001 0.36% 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
0.0276 03:04:07 - - - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0276 03:04:00 0.0001 0.36% - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0275 02:05:59 - - 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
0.0275 02:05:57 0.0001 0.36% 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
0.0276 01:44:44 0.0001 0.36% - - 0.0001 0.36% 0.0002 -
0.0275 01:24:00 - - 0.0001 0.36% - - 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی