پزو شیلی / پزوی مکزیک

CLP/MXN Ask
نرخ فعلی:: 0.0279 0.72
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0279 0.72
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0279 0.72
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی