پزو شیلی / روپیه اندونزی

CLP/IDR Ask
نرخ فعلی:: 19.02 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.02 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.02 0
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو شیلی / روپیه اندونزی - 0.11 0.66 0.12 0.0600 3.26

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی