پزو شیلی / روپیه اندونزی

CLP/IDR Ask
نرخ فعلی:: 19.02 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.02 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.02 0
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.852 ۲ مرداد - - 20.854 20.851 0 0.148 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.1956 ۰۲:۰۳:۱۱ 0.0017 0.87% 0.1968 0.193 0.1968 - 0.1973 0.2471
HOT/USD Ask 0.0052 ۰۲:۰۲:۱۲ 0.0001 1.92% 0.0053 0.0049 0.0049 - 0.0053 0.006
HRK/TRY Ask 133.7755 ۲ مرداد - - 133.7844 133.7686 0 3.2245 135.1056 140.0828
LIN/KUSD Ask 16.4547 ۰۲:۰۳:۱۱ 0.1378 0.84% 16.6078 16.0764 16.0764 1.5453 16.5925 20.1692
LUN/AUSD Ask 8.1186 ۰۲:۰۲:۱۲ 0.0944 1.16% 8.2494 7.4409 8.2494 2.1186 8.213 8.213
PLN/BGN Ask 4.2824 ۲ مرداد - - 4.2824 4.2765 0 0.2824 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.2687 ۲ مرداد - - 73.288 73.2355 0 0.2687 73.3038 73.3038
SAR/ETB Ask 11.858 ۱ مرداد - - 11.8603 11.858 0 0.142 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1701 ۱ مرداد - - 5.1978 5.1701 0 0.1701 5.2516 5.2516
USD/ZWL Ask 87.778 ۳۰ تیر - - 87.778 87.778 0 0.222 87.778 87.778
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0126 ۲۳ تیر - - 0.0126 0.0125 0 - - 0.0128
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی