پزو شیلی / بولیویانو بولیوی

CLP/BOB Ask
نرخ فعلی:: 0.0073 2.82
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0073 2.82

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0073 2.82

واحد پولی : -

کشور : شیلی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی