ChinaAMC Strategic Emerging Component

ChinaAMC Strategic Emerging Component
نرخ فعلی:: 2.139 2.69
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 2.139 2.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.139 2.69
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۰۶:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
ChinaAMC Strategic Emerging Component 0.0560 0.0310 0.0880 0.2490 0.7490 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.139
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.139
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.139
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.139
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.95%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی