فرانک سوییس / دلار

CHF/USD Ask
نرخ فعلی:: 1.0884 0.05
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.0884 0.05

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.0884 0.05

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / دلار در روز جاری

۲۲:۲۲:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.0884 22:22:27 0.0003 0.03% 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0884
1.0881 22:19:18 0.0001 0.01% 0.0008 0.07% 0.0009 0.08% 0.0005 0.0881
1.088 22:18:24 0.0005 0.05% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0006 0.088
1.0875 22:17:22 0.0004 0.04% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0011 0.0875
1.0879 22:16:27 0.0004 0.04% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0007 0.0879
1.0875 22:16:24 0.0003 0.03% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0011 0.0875
1.0878 22:12:20 0.0003 0.03% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.0875 22:11:29 0.0003 0.03% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0011 0.0875
1.0878 22:10:35 - - 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.0878 22:10:32 0.0001 0.01% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.0879 22:09:30 0.0001 0.01% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0007 0.0879
1.0878 22:05:28 - - 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.0878 22:05:24 0.0003 0.03% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.0875 22:03:31 0.0004 0.04% 0.0014 0.13% 0.0015 0.14% 0.0011 0.0875
1.0879 21:56:37 0.0001 0.01% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0007 0.0879
1.0878 21:51:24 0.0002 0.02% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.088 21:47:18 0.0001 0.01% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0006 0.088
1.0879 21:45:25 - - 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0007 0.0879
1.0879 21:45:22 0.0001 0.01% 0.001 0.09% 0.0011 0.10% 0.0007 0.0879
1.0878 21:44:21 0.0002 0.02% 0.0011 0.10% 0.0012 0.11% 0.0008 0.0878
1.088 21:44:19 - - 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0006 0.088
1.088 21:43:20 0.0004 0.04% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0006 0.088
1.0884 21:41:24 0.0004 0.04% 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0884
1.088 21:39:26 0.0001 0.01% 0.0009 0.08% 0.001 0.09% 0.0006 0.088
1.0881 21:38:22 0.0003 0.03% 0.0008 0.07% 0.0009 0.08% 0.0005 0.0881
1.0884 21:37:23 0.0003 0.03% 0.0005 0.05% 0.0006 0.06% 0.0002 0.0884
1.0881 21:36:26 0.0002 0.02% 0.0008 0.07% 0.0009 0.08% 0.0005 0.0881
1.0883 21:30:30 - - 0.0006 0.06% 0.0007 0.06% 0.0003 0.0883
1.0883 21:30:27 0.0002 0.02% 0.0006 0.06% 0.0007 0.06% 0.0003 0.0883
1.0885 21:29:20 0.0002 0.02% 0.0004 0.04% 0.0005 0.05% 0.0001 0.0885
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی