فرانک سوییس / لیره ترکیه

CHF/TRY Ask
نرخ فعلی:: 9.2428 1.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.2428 1.21
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.2428 1.21
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۸:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.2428 19:28:54 0.0734 0.79% 0.1122 1.21% 0.1122 1.21% 0.1093 0.2428
9.3162 19:21:23 0.066 0.71% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2502 19:08:02 0.066 0.71% 0.1048 1.13% 0.1048 1.13% 0.1019 0.2502
9.3162 18:56:21 0.0728 0.79% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2434 18:49:46 0.0728 0.79% 0.1116 1.21% 0.1116 1.21% 0.1087 0.2434
9.3162 18:35:24 - - 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.3162 18:35:24 0.0855 0.93% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2307 18:28:55 0.0855 0.93% 0.1243 1.35% 0.1243 1.35% 0.1214 0.2307
9.3162 18:07:21 0.0839 0.91% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2323 17:49:55 0.0839 0.91% 0.1227 1.33% 0.1227 1.33% 0.1198 0.2323
9.3162 17:42:25 0.0672 0.73% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.249 17:28:52 0.0672 0.73% 0.106 1.15% 0.106 1.15% 0.1031 0.249
9.3162 17:21:22 0.0866 0.94% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2296 17:08:01 0.0866 0.94% 0.1254 1.36% 0.1254 1.36% 0.1225 0.2296
9.3162 16:56:23 0.0997 1.08% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2165 16:49:52 0.0997 1.08% 0.1385 1.50% 0.1385 1.50% 0.1356 0.2165
9.3162 16:28:20 0.0827 0.90% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2335 16:08:00 0.0129 0.14% 0.1215 1.32% 0.1215 1.32% 0.1186 0.2335
9.2464 15:43:08 0.0041 0.04% 0.1086 1.17% 0.1086 1.17% 0.1057 0.2464
9.2423 15:28:57 0.0739 0.80% 0.1127 1.22% 0.1127 1.22% 0.1098 0.2423
9.3162 15:14:22 0.0603 0.65% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2559 15:08:05 0.0603 0.65% 0.0991 1.07% 0.0991 1.07% 0.0962 0.2559
9.3162 14:49:23 0.0588 0.64% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2574 14:43:01 0.0037 0.04% 0.0976 1.05% 0.0976 1.05% 0.0947 0.2574
9.2611 14:21:57 0.0184 0.20% 0.0939 1.01% 0.0939 1.01% 0.091 0.2611
9.2795 14:08:10 0.0367 0.40% 0.0755 0.81% 0.0755 0.81% 0.0726 0.2795
9.3162 13:56:22 0.0211 0.23% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.2951 13:49:52 0.0211 0.23% 0.0599 0.64% 0.0599 0.64% 0.057 0.2951
9.3162 13:35:26 - - 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
9.3162 13:35:26 0.0304 0.33% 0.0388 0.42% 0.0388 0.42% 0.0359 0.3162
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی