فرانک سوییس / لیلانگنی سویس

CHF/SZL Ask
نرخ فعلی:: 16.24 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.24 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.24 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / لیلانگنی سویس

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس
16.24 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس روز گذشته برابر با
16.24 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / لیلانگنی سویس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / لیلانگنی سویس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.24 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / لیلانگنی سویس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.24 ریال

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 15.0944 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.58 درصدی یا 1.1456 ریال فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / لیلانگنی سویس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 17.0527 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.76 درصدی یا 0.8127 ریال فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / لیلانگنی سویس برابر است با 19.3765 ریال که در تاریخ جمعه 17 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / لیلانگنی سویس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.642559 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / لیلانگنی سویس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / لیلانگنی سویس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / لیلانگنی سویس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.58 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / لیلانگنی سویس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.76 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / لیلانگنی سویس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / لیلانگنی سویس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / لیلانگنی سویس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی