فرانک سوییس / لیلانگنی سویس

CHF/SZL Ask
نرخ فعلی:: 15.4169 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 15.4169 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.4169 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.8 ۲۰:۲۳:۱۱ 0.105 0.50% 20.911 20.785 20.911 0.2 20.96 21.012
DOG/EUSD Ask 0.2096 ۰۰:۳۷:۲۲ 0.0009 0.43% 0.2096 0.2064 0.2064 - 0.3131 0.4122
HOT/USD Ask 0.0064 ۲۲:۲۷:۱۴ 0.0006 9.38% 0.0075 0.0064 0.0071 - 0.0078 0.0104
HRK/TRY Ask 139.6434 ۰۰:۳۱:۴۷ 0.1987 0.14% 139.6434 139.6434 139.6434 0.6434 139.4447 140.9252
LIN/KUSD Ask 18.6913 ۰۰:۳۷:۲۲ 0.2059 1.11% 18.6913 18.4029 18.4029 7.3087 23.7316 32.6883
LUN/AUSD Ask 5.1906 ۰۰:۳۷:۲۲ 0.026 0.50% 5.1906 5.1906 5.1906 0.8094 6.0983 7.3659
SAR/ETB Ask 11.7397 ۳۰ خرداد - - 11.7397 11.7397 0 0.2603 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.377 ۲۶ خرداد - - 87.377 87.377 0 0.377 87.377 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۲۹ خرداد - - 0.0091 0.0091 0 - 0.0091 0.0091
افغانی افغانستان / دلار 0.0127 ۱۳:۳۰:۵۱ 0.0001 0.79% 0.0128 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۲۷ خرداد - - 0.0135 0.0135 0 - 0.0135 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.65 ۲۲:۴۳:۵۵ 0.14 0.59% 23.82 23.6 23.82 0.65 23.79 23.79
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.539 ۰۰:۳۱:۳۷ 0.0008 0.05% 1.539 1.539 1.539 0.461 1.5441 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 3.0133 ۰۰:۳۰:۰۱ 0.0005 0.02% 3.0133 3.0133 3.0133 0.0133 3.0483 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی