فرانک سوییس / کرون سوئد

CHF/SEK Ask
نرخ فعلی:: 9.3481 1.37
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.3481 1.37
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.3481 1.37
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی