فرانک سوییس / کرون سوئد

CHF/SEK Ask
نرخ فعلی:: 9.4762 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.4762 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.4762 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۸:۰۷:۳۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوییس / کرون سوئد 0.0719 0.0736 0.0048 0.2408 0.3385 0.3452

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4762
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4762
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4762
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4762
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.29%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی