فرانک سوییس / ریال قطر

CHF/QAR Ask
نرخ فعلی:: 3.9797 1.3
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.9797 1.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.9797 1.3
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۲:۰۳:۳۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سوییس / ریال قطر 0.0152 0.0498 0.0808 0.0778 0.0373 0.2791

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی