فرانک سوییس / روپیه پاکستان

CHF/PKR Ask
نرخ فعلی:: 182.079 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 182.079 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 182.079 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روز جاری

۰۳:۳۶:۰۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
182.079 03:36:06 - - - - 9.331 5.12% - 0.079
182.079 03:36:05 9.391 5.16% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.47 03:23:59 9.391 5.16% 9.391 5.16% 0.06 0.03% 9.391 9.47
182.079 03:07:45 9.321 5.12% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.4 03:04:27 - - 9.321 5.12% 0.01 0.01% 9.321 9.4
191.4 03:04:20 9.321 5.12% 9.321 5.12% 0.01 0.01% 9.321 9.4
182.079 02:42:47 9.331 5.12% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.41 02:23:59 0.17 0.09% 9.331 5.12% - - 9.331 9.41
191.24 02:04:37 - - 9.161 5.03% 0.17 0.09% 9.161 9.24
191.24 02:04:35 9.161 5.03% 9.161 5.03% 0.17 0.09% 9.161 9.24
182.079 01:56:42 9.011 4.95% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.09 01:44:21 9.011 4.95% 9.011 4.95% 0.32 0.17% 9.011 9.09
182.079 01:28:35 9.331 5.12% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.41 01:23:35 9.331 5.12% 9.331 5.12% - - 9.331 9.41
182.079 01:07:42 9.331 5.12% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.41 01:03:41 - - 9.331 5.12% - - 9.331 9.41
191.41 01:03:40 0.02 0.01% 9.331 5.12% - - 9.331 9.41
191.39 00:44:00 9.311 5.11% 9.311 5.11% 0.02 0.01% 9.311 9.39
182.079 00:35:51 - - - - 9.331 5.12% - 0.079
182.079 00:35:50 9.331 5.12% - - 9.331 5.12% - 0.079
191.41 00:23:17 - - 9.331 5.12% - - 9.331 9.41
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی