فرانک سوییس / روپیه پاکستان

CHF/PKR Ask
نرخ فعلی:: 182.079 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 182.079 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 182.079 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان
182.079 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
182.079 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / روپیه پاکستان برابر با 191.41 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

191.41 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

182.079 ریال

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 182.079 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 182.079 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 182.079 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 173.676 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.83 درصدی یا 8.403 ریال فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 180.251 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.01 درصدی یا 1.828 ریال فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / روپیه پاکستان برابر است با 191.52 ریال که در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / روپیه پاکستان،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی