فرانک سوییس / پزو فیلیپین

CHF/PHP Ask
نرخ فعلی:: 54.65 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 54.65 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 54.65 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین
54.65 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با
54.65 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / پزو فیلیپین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54.72 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

54.65 ریال

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 54.37 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.51 درصدی یا 0.28 ریال فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 آبان 1400  با رقم 55.21 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.01  درصدی یا 0.56 ریال فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 54.39 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.47 درصدی یا 0.26 ریال فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 53.11 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.89 درصدی یا 1.54 ریال فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 53.04 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.03 درصدی یا 1.61 ریال فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / پزو فیلیپین برابر است با 55.67 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.182648 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.01 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.89 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.03 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین، 1.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین، 1.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین،  1.01 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین،  1.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین،  1.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین،  1.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 5.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزو فیلیپین،  1.01 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی