فرانک سوییس / ریال عمان

CHF/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.4188 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4188 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4188 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / ریال عمان در روز جاری

۱۴:۰۴:۰۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4188 14:04:01 - - - - 0.0002 0.05% 0.0018 -
0.4188 14:04:01 0.0004 0.10% - - 0.0002 0.05% 0.0018 -
0.4192 13:23:27 0.0002 0.05% 0.0004 0.10% 0.0006 0.14% 0.0014 -
0.4194 13:03:51 - - 0.0006 0.14% 0.0008 0.19% 0.0012 -
0.4194 13:03:51 0.0002 0.05% 0.0006 0.14% 0.0008 0.19% 0.0012 -
0.4196 12:37:50 - - 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.001 -
0.4196 12:37:49 0.0002 0.05% 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.001 -
0.4198 12:04:27 - - 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0008 -
0.4198 12:04:27 0.0001 0.02% 0.001 0.24% 0.0012 0.29% 0.0008 -
0.4197 11:43:43 0.0003 0.07% 0.0009 0.21% 0.0011 0.26% 0.0009 -
0.42 11:23:28 0.0004 0.10% 0.0012 0.29% 0.0014 0.33% 0.0006 -
0.4196 11:03:38 - - 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.001 -
0.4196 11:03:37 0.0001 0.02% 0.0008 0.19% 0.001 0.24% 0.001 -
0.4195 10:22:57 0.0003 0.07% 0.0007 0.17% 0.0009 0.22% 0.0011 -
0.4192 10:03:33 - - 0.0004 0.10% 0.0006 0.14% 0.0014 -
0.4192 10:03:31 0.0002 0.05% 0.0004 0.10% 0.0006 0.14% 0.0014 -
0.419 09:43:35 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% 0.0004 0.10% 0.0016 -
0.4191 08:43:46 0.0001 0.02% 0.0003 0.07% 0.0005 0.12% 0.0015 -
0.4192 08:03:05 - - 0.0004 0.10% 0.0006 0.14% 0.0014 -
0.4192 08:03:01 0.0006 0.14% 0.0004 0.10% 0.0006 0.14% 0.0014 -
0.4186 07:22:48 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% - - 0.002 -
0.4187 07:02:50 - - 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0019 -
0.4187 07:02:49 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0019 -
0.4186 05:43:45 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% - - 0.002 -
0.4187 05:02:46 - - 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0019 -
0.4187 05:02:46 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0019 -
0.4186 04:43:31 0.0002 0.05% 0.0002 0.05% - - 0.002 -
0.4188 04:02:41 - - - - 0.0002 0.05% 0.0018 -
0.4188 04:02:40 0.0002 0.05% - - 0.0002 0.05% 0.0018 -
0.4186 03:22:52 0.0001 0.02% 0.0002 0.05% - - 0.002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی