فرانک سوییس / کرون نروژ

CHF/NOK Ask
نرخ فعلی:: 9.2693 0.28
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 9.2693 0.28
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.2693 0.28
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۱:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
9.2693 19:21:55 0.0027 0.03% 0.0263 0.28% 0.032 0.35% 0.0499 0.2693
9.2666 19:07:58 0.0472 0.51% 0.029 0.31% 0.0347 0.37% 0.0472 0.2666
9.2194 18:56:19 0.0555 0.60% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2749 18:42:56 0.0555 0.60% 0.0207 0.22% 0.0264 0.28% 0.0555 0.2749
9.2194 18:35:24 - - 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2194 18:35:23 0.0511 0.55% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2705 18:21:57 0.0511 0.55% 0.0251 0.27% 0.0308 0.33% 0.0511 0.2705
9.2194 18:07:24 0.059 0.64% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2784 17:43:10 0.0005 0.01% 0.0172 0.19% 0.0229 0.25% 0.059 0.2784
9.2779 17:21:52 0.004 0.04% 0.0177 0.19% 0.0234 0.25% 0.0585 0.2779
9.2739 17:08:01 0.0545 0.59% 0.0217 0.23% 0.0274 0.30% 0.0545 0.2739
9.2194 16:56:20 0.0572 0.62% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2766 16:43:05 0.0572 0.62% 0.019 0.20% 0.0247 0.27% 0.0572 0.2766
9.2194 16:28:23 0.0486 0.53% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.268 16:08:12 0.0038 0.04% 0.0276 0.30% 0.0333 0.36% 0.0486 0.268
9.2642 15:43:06 0.0014 0.02% 0.0314 0.34% 0.0371 0.40% 0.0448 0.2642
9.2628 15:21:58 0.0434 0.47% 0.0328 0.35% 0.0385 0.42% 0.0434 0.2628
9.2194 15:14:21 0.0351 0.38% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2545 15:08:12 0.0351 0.38% 0.0411 0.44% 0.0468 0.51% 0.0351 0.2545
9.2194 14:49:21 0.0415 0.45% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2609 14:43:10 0.0078 0.08% 0.0347 0.37% 0.0404 0.44% 0.0415 0.2609
9.2687 14:28:58 0.0493 0.53% 0.0269 0.29% 0.0326 0.35% 0.0493 0.2687
9.2194 14:21:21 0.0413 0.45% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2607 14:07:57 0.0413 0.45% 0.0349 0.38% 0.0406 0.44% 0.0413 0.2607
9.2194 13:56:19 0.0301 0.33% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2495 13:43:06 0.0301 0.33% 0.0461 0.50% 0.0518 0.56% 0.0301 0.2495
9.2194 13:35:27 - - 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2194 13:35:26 0.0313 0.34% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
9.2507 13:21:57 0.0313 0.34% 0.0449 0.49% 0.0506 0.55% 0.0313 0.2507
9.2194 13:07:23 0.0465 0.50% 0.0762 0.83% 0.0819 0.89% - 0.2194
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی