فرانک سوییس / کرون نروژ

CHF/NOK Ask
نرخ فعلی:: 9.6414 1.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 9.6414 1.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.6414 1.06

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / کرون نروژ

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / کرون نروژ
9.6414 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ روز گذشته برابر با
9.5401 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به روز گذشته
0.1013 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / کرون نروژ برابر با 9.6414 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.6414 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.6414 ریال

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / کرون نروژ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 آذر 1400  با رقم 9.5401 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.06 درصدی یا 0.1013 ریال فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / کرون نروژ   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 9.5401 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.06  درصدی یا 0.1013 ریال فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / کرون نروژ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 19 شهریور 1400  با رقم 9.5401 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.06 درصدی یا 0.1013 ریال فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / کرون نروژ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 9.2194 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.57 درصدی یا 0.422 ریال فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / کرون نروژ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 9.8109 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.72 درصدی یا 0.1695 ریال فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / کرون نروژ برابر است با 12.0244 ریال که در تاریخ یکشنبه 3 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.06 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 19 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.06 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.57 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ، 1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ، 1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ،  1.06 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 32.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / کرون نروژ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / کرون نروژ،  1.06 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / کرون نروژ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی