خبر

فرانک سوییس / کرون نروژ

CHF/NOK Ask
نرخ فعلی:: 11.7034 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.7034 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.7034 0.12

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی