خبر

فرانک سوییس / رینگیت مالزی

CHF/MYR Ask
نرخ فعلی:: 5.2345 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.2345 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.2345 0.02

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی