فرانک سوییس / پزوی مکزیک

CHF/MXN Ask
نرخ فعلی:: 22.166 4.75
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 22.166 4.75

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 22.166 4.75

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / پزوی مکزیک

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک
22.166 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک روز گذشته برابر با
22.166 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / پزوی مکزیک برابر با 23.2183 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

23.2183 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پزوی مکزیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

22.166 ریال

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 22.166 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 22.3099 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.64  درصدی یا 0.1439 ریال فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 22.166 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 22.197 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.13 درصدی یا 0.031 ریال فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پزوی مکزیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 22.329 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.72 درصدی یا 0.163 ریال فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / پزوی مکزیک برابر است با 25.7093 ریال که در تاریخ شنبه 6 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.64 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزوی مکزیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پزوی مکزیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.72 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک، 0.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک، 0.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک،  0.64 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک،  0.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک،  0.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک،  0.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پزوی مکزیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پزوی مکزیک،  0.64 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / پزوی مکزیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی