فرانک سوییس / پزوی مکزیک

CHF/MXN Ask
نرخ فعلی:: 24.23 0.89
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 24.23 0.89
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24.23 0.89
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۳۵:۰۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 24.23
بالاترین قیمت روز 24.23
پایین ترین قیمت روز 23.9853
بیشترین مقدار نوسان روز 0.24
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 24.0174
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۳۵:۰۹
نرخ روز گذشته 24.0174
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.89%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.2126
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,248,816 ریال
سکه
14,557,632 ریال
دلار
13,218,095 ریال
یورو
13,918,423 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.53 2.2363% 1399/07/03
یک ماه 0.18 0.7484% 1399/06/11
شش ماه 0.9762 3.8729% 1399/01/13
یک سال 4.2920 21.5267% 1398/07/09
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 24.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 23.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 23.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 23.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 23.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 23.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 23.87

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 24.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 23.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 23.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 23.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 23.88
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 23.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 24.11

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 23.82 23.90 23.92 23.65 -
حمایت 2 (S2) 23.90 23.99 23.94 23.81 -
حمایت 1 (S1) 24.06 24.05 23.96 23.89 24.10
نقطه پیوت (PP) 24.14 24.14 24.14 24.06 24.16
مقاومت 1 (R1) 24.31 24.24 24.49 24.13 24.35
مقاومت 2 (R2) 24.39 24.29 24.51 24.30 -
مقاومت 3 (R3) 24.55 24.39 24.53 24.38 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/9 24.4209 23.9492 24.4930 24.23 0.31% 0.076
1399/07/8 24.2482 24.0761 24.4389 24.3060 0.69% 0.166
1399/07/7 24.1098 23.9578 24.4619 24.14 0.41% 0.099
1399/07/6 24.0622 24.0410 24.1072 24.0410 - 0
1399/07/5 24.0902 23.85 24.0902 24.0410 0.80% 0.191
1399/07/4 23.8944 23.70 24.2075 23.85 0.63% 0.15
1399/07/3 24.2751 23.70 24.4741 23.70 2.32% 0.5504
1399/07/2 23.6372 23.5682 24.2735 24.2504 2.76% 0.6504
1399/07/1 23.3621 23.3078 23.6653 23.60 1.12% 0.2616
1399/06/31 23.2227 23.14 23.5663 23.3384 0.52% 0.1208
1399/06/30 23.1982 23.1640 23.2176 23.2176 0.23% 0.0536
1399/06/29 23.1990 22.9870 23.2101 23.1640 0.77% 0.177
1399/06/28 22.9711 22.93 23.1888 22.9870 0.70% 0.161
1399/06/27 23.0839 23.0007 23.2570 23.1480 0.47% 0.109
1399/06/26 23.2322 23.1013 23.3128 23.2570 - 0
1399/06/25 23.2247 23.1455 23.3480 23.2570 0.39% 0.091
1399/06/24 23.4157 23.2269 23.4339 23.3480 0.15% 0.036
1399/06/23 23.4170 23.3840 23.4182 23.3840 - 0
1399/06/22 23.3840 23.3840 23.7770 23.3840 1.68% 0.393
1399/06/21 23.59 23.3757 23.7770 23.7770 - 0
1399/06/20 23.4438 23.4162 23.7770 23.7770 - 0
1399/06/19 23.7194 23.4630 23.9067 23.7770 0.44% 0.105
1399/06/18 23.5961 23.5467 23.8423 23.6720 0.03% 0.008
1399/06/17 23.6245 23.5684 23.7007 23.6640 0.29% 0.068
1399/06/16 23.6282 23.5960 23.6426 23.5960 0.29% 0.068
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
24.23 04:35:09 - - 0.2126 0.89%
24.23 04:35:08 0.238 0.99% 0.2126 0.89%
23.992 04:28:15 0.0026 0.01% 0.0254 0.11%
23.9894 04:21:14 0.0091 0.04% 0.028 0.12%
23.9985 04:14:14 0.0132 0.06% 0.0189 0.08%
23.9853 04:00:26 - - 0.0321 0.13%
23.9853 04:00:23 0.2447 1.02% 0.0321 0.13%
24.23 03:56:09 0.2402 1% 0.2126 0.89%
23.9898 03:49:15 0.2402 1% 0.0276 0.12%
24.23 03:35:09 - - 0.2126 0.89%
24.23 03:35:08 0.2396 1% 0.2126 0.89%
23.9904 03:28:15 0.0096 0.04% 0.027 0.11%
24 03:14:15 0.0045 0.02% 0.0174 0.07%
24.0045 03:00:24 - - 0.0129 0.05%
24.0045 03:00:24 0.2255 0.94% 0.0129 0.05%
24.23 02:56:08 0.232 0.97% 0.2126 0.89%
23.998 02:49:14 0.232 0.97% 0.0194 0.08%
24.23 02:35:09 - - 0.2126 0.89%
24.23 02:35:08 0.2293 0.96% 0.2126 0.89%
24.0007 02:28:15 0.0036 0.01% 0.0167 0.07%
24.0043 02:14:14 0.0024 0.01% 0.0131 0.05%
24.0067 02:00:25 - - 0.0107 0.04%
24.0067 02:00:25 0.2233 0.93% 0.0107 0.04%
24.23 01:56:08 0.2307 0.96% 0.2126 0.89%
23.9993 01:49:15 0.2307 0.96% 0.0181 0.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی