فرانک سوییس / وون کره جنوبی

CHF/KRW Ask
نرخ فعلی:: 1,295.28 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,295.28 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,295.28 0.18

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / وون کره جنوبی

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی
1,295.28 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی روز گذشته برابر با
1,278.21 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته
17.07 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / وون کره جنوبی برابر با 1,297.67 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,297.67 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,278.21 ریال

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 1,278.21 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.33 درصدی یا 17.07 ریال فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 1,278.21 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.33  درصدی یا 17.07 ریال فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 1,276.73 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.45 درصدی یا 18.55 ریال فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 1,240.44 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.42 درصدی یا 54.84 ریال فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 1,217.47 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.39 درصدی یا 77.81 ریال فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / وون کره جنوبی برابر است با 1,315.08 ریال که در تاریخ دوشنبه 10 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.33 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.39 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.87  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی، 1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی، 1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی،  1.33 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / وون کره جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / وون کره جنوبی،  1.33 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / وون کره جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی