فرانک سوییس / پوند مصر

CHF/EGP Ask
نرخ فعلی:: 17.1267 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.1267 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.1267 0.04
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / پوند مصر در روز جاری

۱۷:۲۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
17.1267 17:23:00 0.0093 0.05% 0.0065 0.04% 0.0056 0.03% 0.0686 0.1267
17.136 17:03:46 - - 0.0028 0.02% 0.0037 0.02% 0.0593 0.136
17.136 17:03:43 0.0053 0.03% 0.0028 0.02% 0.0037 0.02% 0.0593 0.136
17.1307 16:43:38 0.004 0.02% 0.0025 0.01% 0.0016 0.01% 0.0646 0.1307
17.1267 16:22:59 0.0093 0.05% 0.0065 0.04% 0.0056 0.03% 0.0686 0.1267
17.136 15:43:58 0.0015 0.01% 0.0028 0.02% 0.0037 0.02% 0.0593 0.136
17.1345 15:22:50 0.0045 0.03% 0.0013 0.01% 0.0022 0.01% 0.0608 0.1345
17.13 15:03:29 - - 0.0032 0.02% 0.0023 0.01% 0.0653 0.13
17.13 15:03:29 0.0135 0.08% 0.0032 0.02% 0.0023 0.01% 0.0653 0.13
17.1435 14:43:42 0.0167 0.10% 0.0103 0.06% 0.0112 0.07% 0.0518 0.1435
17.1268 14:03:50 - - 0.0064 0.04% 0.0055 0.03% 0.0685 0.1268
17.1268 14:03:50 0.0019 0.01% 0.0064 0.04% 0.0055 0.03% 0.0685 0.1268
17.1249 13:43:47 0.0038 0.02% 0.0083 0.05% 0.0074 0.04% 0.0704 0.1249
17.1211 13:22:57 0.013 0.08% 0.0121 0.07% 0.0112 0.07% 0.0742 0.1211
17.1081 13:03:34 - - 0.0251 0.15% 0.0242 0.14% 0.0872 0.1081
17.1081 13:03:33 0.0185 0.11% 0.0251 0.15% 0.0242 0.14% 0.0872 0.1081
17.0896 12:23:01 0.0204 0.12% 0.0436 0.26% 0.0427 0.25% 0.1057 0.0896
17.11 12:04:19 - - 0.0232 0.14% 0.0223 0.13% 0.0853 0.11
17.11 12:04:18 0.0186 0.11% 0.0232 0.14% 0.0223 0.13% 0.0853 0.11
17.0914 11:43:35 0.0186 0.11% 0.0418 0.24% 0.0409 0.24% 0.1039 0.0914
17.11 11:22:58 0.0046 0.03% 0.0232 0.14% 0.0223 0.13% 0.0853 0.11
17.1146 11:02:57 - - 0.0186 0.11% 0.0177 0.10% 0.0807 0.1146
17.1146 11:02:55 0.0028 0.02% 0.0186 0.11% 0.0177 0.10% 0.0807 0.1146
17.1174 10:43:35 0.0009 0.01% 0.0158 0.09% 0.0149 0.09% 0.0779 0.1174
17.1183 10:22:46 0.0075 0.04% 0.0149 0.09% 0.014 0.08% 0.077 0.1183
17.1258 10:03:53 - - 0.0074 0.04% 0.0065 0.04% 0.0695 0.1258
17.1258 10:03:51 0.0075 0.04% 0.0074 0.04% 0.0065 0.04% 0.0695 0.1258
17.1183 09:43:36 0.0037 0.02% 0.0149 0.09% 0.014 0.08% 0.077 0.1183
17.1146 09:03:19 - - 0.0186 0.11% 0.0177 0.10% 0.0807 0.1146
17.1146 09:03:08 0.0028 0.02% 0.0186 0.11% 0.0177 0.10% 0.0807 0.1146
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی