فرانک سوییس / یوان چین

CHF/CNY Ask
نرخ فعلی:: 7.1382 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 7.1382 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 7.1382 0
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CNY/DZD Ask 20.885 ۱۱ مرداد - - 20.895 20.874 0 0.115 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2033 ۰۴:۲۷:۰۹ 0.0007 0.34% 0.2051 0.2019 0.2035 - 0.2088 0.2471
HOT/USD Ask 0.0062 ۰۴:۲۷:۰۹ 0.0001 1.61% 0.0063 0.0062 0.0062 - 0.0064 0.0066
HRK/TRY Ask 132.4466 ۰۴:۲۱:۴۶ 0.1138 0.09% 132.6174 132.4307 132.6174 2.5534 135.0288 138.101
LIN/KUSD Ask 23.5071 ۰۴:۲۲:۰۹ 0.0301 0.13% 23.9629 22.9978 23.558 4.5071 23.477 23.477
LUN/AUSD Ask 12.3452 ۰۳:۱۲:۰۹ 0.2164 1.78% 12.412 11.9355 12.0318 4.3452 12.1288 12.1288
PLN/BGN Ask 4.2934 ۰۴:۲۱:۴۵ 0.0044 0.10% 4.2977 4.2863 4.2863 0.2934 4.289 4.3134
RON/HUF Ask 72.6498 ۰۴:۲۱:۴۶ 0.1228 0.17% 72.7031 72.5556 72.6344 0.3502 73.315 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8573 ۰۳:۲۱:۴۸ 0.0026 0.02% 11.8611 11.8573 11.8611 0.1427 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1379 ۱۱ مرداد - - 5.1379 5.1216 0 0.1379 5.1527 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1733 ۰۱:۴۲:۵۴ 0.0002 0.12% 0.1734 0.1733 0.1733 - 0.1769 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۱۰ مرداد - - 0.0125 0.0125 0 - 0.0126 0.0126
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی