فرانک سوییس / پوله بوتسوانا

CHF/BWP Ask
نرخ فعلی:: 12.1858 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 12.1858 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 12.1858 -

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / پوله بوتسوانا

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا
12.1858 ریال
می باشد

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا روز گذشته برابر با
12.1858 ریال
بود

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / پوله بوتسوانا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پوله بوتسوانا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12.1858 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / پوله بوتسوانا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

12.1858 ریال

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 خرداد 1400  با رقم 11.7156 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.01 درصدی یا 0.4702 ریال فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 22 آذر 1399  با رقم 12.3551 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.37 درصدی یا 0.1693 ریال فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / پوله بوتسوانا برابر است با 12.891 ریال که در تاریخ چهارشنبه 29 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.396621 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پوله بوتسوانا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 22 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / پوله بوتسوانا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.37 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.7  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 5.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / پوله بوتسوانا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / پوله بوتسوانا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / پوله بوتسوانا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی