فرانک سوییس / دلار استرالیا

CHF/AUD Ask
نرخ فعلی:: 1.4849 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.4849 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.4849 0.11
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۵:۰۷:۵۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.4849 05:07:51 0.0034 0.23% 0.0017 0.11% 0.0009 0.06% 0.0034 0.4849
1.4815 04:49:18 0.0033 0.22% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.4848 04:43:01 0.0004 0.03% 0.0018 0.12% 0.001 0.07% 0.0033 0.4848
1.4852 04:21:57 0.0003 0.02% 0.0014 0.09% 0.0006 0.04% 0.0037 0.4852
1.4849 04:07:48 0.0034 0.23% 0.0017 0.11% 0.0009 0.06% 0.0034 0.4849
1.4815 03:56:22 0.0042 0.28% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.4857 03:43:00 0.0042 0.28% 0.0009 0.06% 0.0001 0.01% 0.0042 0.4857
1.4815 03:35:25 - - 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.4815 03:35:25 0.0038 0.26% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.4853 03:21:55 0.0038 0.26% 0.0013 0.09% 0.0005 0.03% 0.0038 0.4853
1.4815 02:42:23 0.0055 0.37% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.487 02:29:00 0.0055 0.37% 0.0004 0.03% 0.0012 0.08% 0.0055 0.487
1.4815 02:21:19 0.0045 0.30% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.486 02:07:57 0.0045 0.30% 0.0006 0.04% 0.0002 0.01% 0.0045 0.486
1.4815 01:56:18 0.0045 0.30% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.486 01:42:57 0.0045 0.30% 0.0006 0.04% 0.0002 0.01% 0.0045 0.486
1.4815 01:07:22 0.005 0.34% 0.0051 0.34% 0.0043 0.29% - 0.4815
1.4865 01:01:54 0.0005 0.03% 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.005 0.4865
1.486 00:43:31 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0002 0.01% 0.0045 0.486
1.4858 00:29:22 - - 0.0008 0.05% - - 0.0043 0.4858
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی