فرانک سوییس / درهم امارات

CHF/AED Ask
نرخ فعلی:: 4.0064 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 4.0064 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.0064 -
واحد پولی : -
کشور : سوئیس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فرانک سوییس / درهم امارات در روز جاری

۲۱:۰۷:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.0064 21:07:35 0.0013 0.03% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0051 21:02:59 - - 0.0013 0.03% 0.0043 0.11% 0.0013 0.0051
4.0051 21:02:58 0.0035 0.09% 0.0013 0.03% 0.0043 0.11% 0.0013 0.0051
4.0086 20:22:52 0.0022 0.05% 0.0022 0.05% 0.0078 0.19% 0.0022 0.0086
4.0064 19:49:27 0.0013 0.03% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0077 19:43:35 0.0013 0.03% 0.0013 0.03% 0.0069 0.17% 0.0013 0.0077
4.0064 18:56:27 0.0057 0.14% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0121 18:43:28 0.0057 0.14% 0.0057 0.14% 0.0113 0.28% 0.0057 0.0121
4.0064 18:35:42 - - - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0064 18:35:42 0.0048 0.12% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0112 18:22:51 0.0048 0.12% 0.0048 0.12% 0.0104 0.26% 0.0048 0.0112
4.0064 18:07:36 0.0066 0.16% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.013 18:02:56 - - 0.0066 0.16% 0.0122 0.30% 0.0066 0.013
4.013 18:02:51 0.0066 0.16% 0.0066 0.16% 0.0122 0.30% 0.0066 0.013
4.0064 17:42:32 0.0066 0.16% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.013 17:22:50 0.0031 0.08% 0.0066 0.16% 0.0122 0.30% 0.0066 0.013
4.0099 17:03:08 - - 0.0035 0.09% 0.0091 0.23% 0.0035 0.0099
4.0099 17:03:00 0.0035 0.09% 0.0035 0.09% 0.0091 0.23% 0.0035 0.0099
4.0064 16:56:28 0.0035 0.09% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0099 16:43:39 0.0035 0.09% 0.0035 0.09% 0.0091 0.23% 0.0035 0.0099
4.0064 16:28:27 0.0022 0.05% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0086 16:22:43 0.0022 0.05% 0.0022 0.05% 0.0078 0.19% 0.0022 0.0086
4.0064 16:07:29 0.0004 0.01% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.006 16:02:41 - - 0.0004 0.01% 0.0052 0.13% 0.0004 0.006
4.006 16:02:40 0.0013 0.03% 0.0004 0.01% 0.0052 0.13% 0.0004 0.006
4.0047 15:43:34 0.0017 0.04% 0.0017 0.04% 0.0039 0.10% 0.0017 0.0047
4.0064 15:35:33 - - - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0064 15:35:33 0.0013 0.03% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
4.0077 15:22:47 0.0013 0.03% 0.0013 0.03% 0.0069 0.17% 0.0013 0.0077
4.0064 15:14:28 0.0036 0.09% - - 0.0056 0.14% - 0.0064
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی