فرانک سوییس / درهم امارات

CHF/AED Ask
نرخ فعلی:: 3.9955 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 3.9955 0.27

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 3.9955 0.27

واحد پولی : -

کشور : سوئیس

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات فرانک سوییس / درهم امارات

در حال حاضر قیمت فرانک سوییس / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سوییس / درهم امارات 3.9955 ریال می باشد

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات روز گذشته برابر با 4.0064 ریال بود

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به روز گذشته 0.0109 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سوییس / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سوییس / درهم امارات برابر با 3.9999 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.0064 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سوییس / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3.9942 ریال

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 4.0064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27 درصدی یا 0.0109 ریال فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / درهم امارات در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 4.0034 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.19  درصدی یا 0.0079 ریال فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 4.0064 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.27 درصدی یا 0.0109 ریال فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 4.004 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.21 درصدی یا 0.0085 ریال فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سوییس / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 4.1416 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.52 درصدی یا 0.1461 ریال فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سوییس / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سوییس / درهم امارات برابر است با 4.1854 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سوییس / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.19 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.21 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سوییس / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.54  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات، 0.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات، 0.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات،  0.19 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات،  0.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات،  0.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات،  0.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سوییس / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سوییس / درهم امارات،  0.19 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سوییس / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین