فرانک کنگو / پوند انگلیس

CDF/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.0004 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0004 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0004 -

واحد پولی : -

کشور : کنگو کینشاسا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فرانک کنگو / پوند انگلیس

۲ خرداد
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 25% 2020/05/22 1399/03/2
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 25% 2020/03/11 1398/12/21
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 25% 2020/03/10 1398/12/20
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 25% 2020/01/04 1398/10/14
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 25% 2020/01/01 1398/10/11
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 25% 2019/12/20 1398/09/29
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0 12.5% 2019/12/14 1398/09/23
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 11.11% 2018/05/12 1397/02/22
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0001 11.11% 2018/05/11 1397/02/21

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی