CCB Principal ChiNext

CCB Principal ChiNext
نرخ فعلی:: 1.778 0.79
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 1.778 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.778 0.79
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۳:۳۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.778 12:03:30 0.004 0.23% 0.014 0.79% 0.06 3.49% 0.014 0.222
1.774 11:32:24 0.014 0.79% 0.01 0.57% 0.056 3.26% 0.01 0.226
1.788 11:02:57 0.007 0.39% 0.024 1.36% 0.07 4.07% 0.024 0.212
1.781 10:32:31 0.006 0.34% 0.017 0.96% 0.063 3.67% 0.017 0.219
1.775 10:03:18 0.005 0.28% 0.011 0.62% 0.057 3.32% 0.011 0.225
1.77 08:32:14 0.004 0.23% 0.006 0.34% 0.052 3.03% 0.006 0.23
1.774 08:02:52 0.004 0.23% 0.01 0.57% 0.056 3.26% 0.01 0.226
1.77 07:31:59 0.035 2.02% 0.006 0.34% 0.052 3.03% 0.006 0.23
1.735 12:03:56 0.006 0.35% 0.029 1.67% 0.017 0.99% 0.029 0.265
1.729 11:32:36 0.002 0.12% 0.035 2.02% 0.011 0.64% 0.035 0.271
1.727 11:03:24 0.001 0.06% 0.037 2.14% 0.009 0.52% 0.037 0.273
1.728 10:32:38 0.013 0.75% 0.036 2.08% 0.01 0.58% 0.036 0.272
1.741 10:03:36 0.005 0.29% 0.023 1.32% 0.023 1.34% 0.023 0.259
1.746 08:32:38 0.004 0.23% 0.018 1.03% 0.028 1.63% 0.018 0.254
1.742 08:03:22 0.014 0.81% 0.022 1.26% 0.024 1.40% 0.022 0.258
1.728 07:32:36 0.008 0.47% 0.036 2.08% 0.01 0.58% 0.036 0.272
1.72 07:03:10 0.032 1.86% 0.044 2.56% 0.002 0.12% 0.044 0.28
1.752 12:05:06 0.02 1.15% 0.012 0.68% 0.034 1.98% 0.012 0.248
1.732 11:33:16 0.005 0.29% 0.032 1.85% 0.014 0.81% 0.032 0.268
1.727 11:03:47 0.002 0.12% 0.037 2.14% 0.009 0.52% 0.037 0.273
1.725 10:33:03 0.011 0.64% 0.039 2.26% 0.007 0.41% 0.039 0.275
1.714 10:03:47 0.012 0.70% 0.05 2.92% 0.004 0.23% 0.05 0.286
1.726 08:32:24 0.012 0.70% 0.038 2.20% 0.008 0.47% 0.038 0.274
1.714 08:02:52 0.015 0.88% 0.05 2.92% 0.004 0.23% 0.05 0.286
1.729 07:32:11 0.019 1.11% 0.035 2.02% 0.011 0.64% 0.035 0.271
1.71 07:02:36 0.019 1.11% 0.054 3.16% 0.008 0.47% 0.054 0.29
1.729 12:05:28 0.002 0.12% 0.035 2.02% 0.011 0.64% 0.035 0.271
1.731 11:33:07 0.009 0.52% 0.033 1.91% 0.013 0.76% 0.033 0.269
1.722 11:03:46 0.009 0.52% 0.042 2.44% 0.004 0.23% 0.042 0.278
1.731 10:32:47 0.011 0.64% 0.033 1.91% 0.013 0.76% 0.033 0.269
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی