CCB Principal ChiNext

CCB Principal ChiNext
نرخ فعلی:: 1.778 0.79
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 1.778 0.79
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.778 0.79
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۰۳:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
CCB Principal ChiNext 0.0140 0.0010 0.1360 0.2070 0.5820 0.7380

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.222
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.222
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.222
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.222
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.49%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی