شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap

Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap
نرخ فعلی 738.84 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 738.84 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 738.84 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap - 4.50 14.71 58.16 189.99 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 743 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.16 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 755 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.16 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 736 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 687 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51.84 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.55%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی