شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Canadian Pacific Railway

Canadian Pacific Railway
نرخ فعلی 377.38 0
بازار سهام کانادا
نرخ فعلی: 377.38 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 377.38 0
واحد پولی: -
کشور : کانادا
شاخه: بازار سهام کانادا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۸ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Canadian Pacific Railway - 9.01 28.55 22.15 71.28 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 368
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 365
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 349
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 333
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی