Canada 2Y

Canada 2Y
نرخ فعلی:: 0.458 0.44
کانادا
نرخ فعلی: : 0.458 0.44
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.458 0.44
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۳۳:۳۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.458
بالاترین قیمت روز 0.461
پایین ترین قیمت روز 0.456
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.66%
نرخ بازگشایی بازار 0.456
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۱:۳۳:۳۱
نرخ روز گذشته 0.46
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.44%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.002
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,886,166 ریال
سکه
10,950,035 ریال
دلار
10,782,575 ریال
یورو
10,293,539 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0060 1.2931% 1400/04/29
یک ماه 0.0190 4.3280% 1400/04/05
شش ماه 0.2940 179.2683% 1399/11/08
یک سال 0.1830 66.5455% 1399/05/06
سه سال 1.5980 77.7237% 1397/05/05
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.45
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.42
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.32

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.46
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.45
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.46
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.45
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.40
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.28

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.45 0.45 0.45 0.44 -
حمایت 2 (S2) 0.45 0.45 0.45 0.45 -
حمایت 1 (S1) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
نقطه پیوت (PP) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
مقاومت 1 (R1) 0.46 0.46 0.46 0.45 0.46
مقاومت 2 (R2) 0.46 0.46 0.46 0.46 -
مقاومت 3 (R3) 0.46 0.46 0.46 0.46 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/4 0.4670 0.4520 0.4670 0.46 0.66% 0.003
1400/05/2 0.46 0.4570 0.46 0.4570 0.88% 0.004
1400/05/1 0.46 0.4560 0.4660 0.4610 - 0
1400/04/31 0.4650 0.4580 0.4730 0.4610 1.52% 0.007
1400/04/30 0.4620 0.4590 0.4710 0.4680 0.86% 0.004
1400/04/29 0.4720 0.4570 0.4720 0.4640 2.16% 0.01
1400/04/28 0.48 0.4690 0.48 0.4740 9.47% 0.041
1400/04/26 0.4380 0.4330 0.4380 0.4330 0.92% 0.004
1400/04/25 0.4440 0.4370 0.4550 0.4370 1.83% 0.008
1400/04/24 0.4550 0.4450 0.4570 0.4450 2.70% 0.012
1400/04/23 0.4860 0.4570 0.4950 0.4570 6.13% 0.028
1400/04/22 0.4760 0.4750 0.4880 0.4850 1.46% 0.007
1400/04/21 0.4780 0.4750 0.4820 0.4780 1.46% 0.007
1400/04/19 0.4870 0.4850 0.4870 0.4850 0.21% 0.001
1400/04/18 0.4820 0.4740 0.50 0.4840 0.83% 0.004
1400/04/17 0.4770 0.4620 0.4840 0.48 0.21% 0.001
1400/04/16 0.4640 0.4610 0.4790 0.4790 2.79% 0.013
1400/04/15 0.4610 0.4590 0.4670 0.4660 0.65% 0.003
1400/04/14 0.4530 0.4520 0.4660 0.4630 3.12% 0.014
1400/04/12 0.4470 0.4470 0.4490 0.4490 0.45% 0.002
1400/04/11 0.4530 0.4490 0.46 0.4510 0.67% 0.003
1400/04/9 0.4450 0.4410 0.45 0.4480 1.13% 0.005
1400/04/8 0.4420 0.44 0.4530 0.4430 1.37% 0.006
1400/04/7 0.4360 0.4260 0.4380 0.4370 0.46% 0.002
1400/04/5 0.4350 0.4350 0.4390 0.4390 0.46% 0.002
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.458 01:33:31 0.003 0.66% 0.002 0.44%
0.461 01:04:19 0.005 1.10% 0.001 0.22%
0.456 00:34:54 - - 0.004 0.88%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی