Canada 2M

Canada 2M
نرخ فعلی:: 0.14 7.69
کانادا
نرخ فعلی: : 0.14 7.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.14 7.69
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷:۰۷:۳۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.14
بالاترین قیمت روز 0.14
پایین ترین قیمت روز 0.122
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز -%
نرخ بازگشایی بازار 0.13
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷:۰۷:۳۲
نرخ روز گذشته 0.13
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 7.69%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.01
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,704,028 ریال
سکه
10,980,881 ریال
دلار
11,023,228 ریال
یورو
11,187,310 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0150 12% 1400/06/29
یک ماه 0.0210 13.0435% 1400/06/05
شش ماه 0.0480 52.1739% 1400/01/06
یک سال 0.0020 1.4085% 1399/07/07
سه سال 1.3750 90.7591% 1397/07/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.14
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.11

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.12
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.09

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.11 0.11 0.11 0.10 -
حمایت 2 (S2) 0.11 0.12 0.11 0.11 -
حمایت 1 (S1) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13
نقطه پیوت (PP) 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
مقاومت 1 (R1) 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14
مقاومت 2 (R2) 0.15 0.14 0.16 0.14 -
مقاومت 3 (R3) 0.16 0.15 0.16 0.15 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/5 0.1240 0.1060 0.1360 0.1360 0.74% 0.001
1400/07/2 0.1180 0.1180 0.14 0.1350 17.39% 0.02
1400/07/1 0.12 0.1150 0.12 0.1150 7.48% 0.008
1400/06/31 0.1220 0.0810 0.1220 0.1070 15.89% 0.017
1400/06/30 0.1240 0.0840 0.1930 0.1240 0.81% 0.001
1400/06/29 0.0920 0.0920 0.13 0.1250 32.98% 0.031
1400/06/27 0.0940 0.0940 0.0940 0.0940 13.83% 0.013
1400/06/26 0.1250 0.1070 0.13 0.1070 1.87% 0.002
1400/06/25 0.1270 0.1090 0.1270 0.1090 21.10% 0.023
1400/06/24 0.1320 0.1270 0.1360 0.1320 6.82% 0.009
1400/06/23 0.1370 0.1320 0.1410 0.1410 8.46% 0.011
1400/06/22 0.1380 0.13 0.1380 0.13 2.31% 0.003
1400/06/21 0.1610 0.1330 0.1610 0.1330 - -
1400/06/19 0.1330 0.1290 0.1410 0.1330 1.50% 0.002
1400/06/18 0.15 0.1350 0.15 0.1350 7.41% 0.01
1400/06/17 0.1520 0.1450 0.1520 0.1450 0.69% 0.001
1400/06/16 0.1520 0.1460 0.1520 0.1460 3.42% 0.005
1400/06/12 0.1470 0.1450 0.1550 0.1510 0.66% 0.001
1400/06/11 0.2160 0.1440 0.2160 0.1520 - -
1400/06/10 0.2140 0.1390 0.2140 0.1520 40.13% 0.061
1400/06/9 0.2060 0.1580 0.2130 0.2130 0.47% 0.001
1400/06/8 0.1590 0.1590 0.2120 0.2120 31.68% 0.051
1400/06/5 0.21 0.1610 0.21 0.1610 0.62% 0.001
1400/06/4 0.2030 0.1620 0.2090 0.1620 28.40% 0.046
1400/06/3 0.1980 0.1570 0.2080 0.2080 28.40% 0.046
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.14 17:07:32 0.018 14.75% 0.01 7.69%
0.122 16:08:22 0.012 9.84% 0.008 6.56%
0.134 15:36:57 0.006 4.69% 0.004 3.08%
0.128 14:35:58 0.002 1.56% 0.002 1.56%
0.13 01:35:52 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی