Canada 2M

Canada 2M
نرخ فعلی:: 0.052 55.77
کانادا
نرخ فعلی: : 0.052 55.77
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.052 55.77
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۳۱:۳۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.052
بالاترین قیمت روز 0.089
پایین ترین قیمت روز 0.052
بیشترین مقدار نوسان روز 0.04
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 0.089
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۳۱:۳۹
نرخ روز گذشته 0.081
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 55.77%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.029
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,536,581 ریال
سکه
8,584,475 ریال
دلار
9,646,505 ریال
یورو
9,061,628 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0340 39.5349% 1400/01/19
یک ماه 0.0290 35.8025% 1399/12/25
شش ماه 0.0480 48% 1399/07/24
یک سال 0.1440 73.4694% 1399/01/27
سه سال 1.0930 95.4585% 1397/01/25
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.10

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.02 0.00 0.03 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.04 0.00 0.04 -
حمایت 1 (S1) 0.03 0.05 0.01 0.07 0.03
نقطه پیوت (PP) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06
مقاومت 1 (R1) 0.07 0.07 0.09 0.10 0.07
مقاومت 2 (R2) 0.10 0.08 0.09 0.11 -
مقاومت 3 (R3) 0.11 0.10 0.09 0.14 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/25 0.0810 0.0760 0.0890 0.0810 7.41% 0.006
1400/01/24 0.0870 0.0790 0.0870 0.0870 2.35% 0.002
1400/01/23 0.0930 0.0850 0.0930 0.0850 7.06% 0.006
1400/01/20 0.0880 0.0880 0.0910 0.0910 5.81% 0.005
1400/01/19 0.0820 0.0820 0.0860 0.0860 7.50% 0.006
1400/01/18 0.0840 0.0730 0.0840 0.08 3.75% 0.003
1400/01/17 0.0860 0.0720 0.0860 0.0830 6.02% 0.005
1400/01/16 0.07 0.0670 0.0880 0.0880 17.33% 0.013
1400/01/12 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 1.35% 0.001
1400/01/11 0.0870 0.0740 0.09 0.0740 14.86% 0.011
1400/01/10 0.0850 0.0850 0.0850 0.0850 1.19% 0.001
1400/01/9 0.0870 0.0840 0.0870 0.0840 9.52% 0.008
1400/01/6 0.0860 0.0810 0.0920 0.0920 9.52% 0.008
1400/01/5 0.0790 0.0790 0.0890 0.0840 3.70% 0.003
1400/01/4 0.0760 0.0760 0.0810 0.0810 9.88% 0.008
1400/01/3 0.0740 0.0740 0.0890 0.0890 2.25% 0.002
1400/01/2 0.0910 0.0870 0.0910 0.0910 7.06% 0.006
1399/12/29 0.0890 0.0850 0.0940 0.0850 12.94% 0.011
1399/12/28 0.0960 0.0920 0.10 0.0960 2.08% 0.002
1399/12/27 0.1020 0.0980 0.1020 0.0980 6.12% 0.006
1399/12/26 0.10 0.0830 0.1040 0.1040 28.40% 0.023
1399/12/25 0.1010 0.0810 0.1010 0.0810 1.25% 0.001
1399/12/22 0.11 0.08 0.11 0.08 12.50% 0.01
1399/12/21 0.1050 0.09 0.1080 0.09 22.22% 0.02
1399/12/20 0.0950 0.0950 0.11 0.11 22.22% 0.02
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.052 19:31:39 0.035 67.31% 0.029 55.77%
0.087 17:01:58 0.009 11.54% 0.006 7.41%
0.078 15:01:56 0.011 14.10% 0.003 3.85%
0.089 01:31:14 - - 0.008 9.88%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی