Canada 20Y

Canada 20Y
نرخ فعلی:: 2.037 0.2
کانادا
نرخ فعلی: : 2.037 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.037 0.2
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۶:۰۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Canada 20Y - 0.09 0.2730 1.0920 1.1540 0.4820

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.037
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.037
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.037
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.037
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 103.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی