Canada 1M

Canada 1M
نرخ فعلی:: 0.084 0
کانادا
نرخ فعلی: : 0.084 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.084 0
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : کانادا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۷ فروردین

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.084
بالاترین قیمت روز 0.084
پایین ترین قیمت روز 0.07
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۷ فروردین
نرخ روز گذشته 0.084
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,394,268 ریال
سکه
9,468,027 ریال
دلار
9,600,708 ریال
یورو
9,385,805 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0020 2.3256% 1400/01/23
یک ماه - - -
شش ماه 0.16 65.5738% 1399/07/28
یک سال 0.0180 17.6471% 1399/01/30
سه سال 1.0860 92.8205% 1397/01/30
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.11

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.08
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.12

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.06 0.06 0.06 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.06 0.07 0.06 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.07 0.07 0.06 0.00 0.07
نقطه پیوت (PP) 0.07 0.07 0.07 0.03 0.08
مقاومت 1 (R1) 0.08 0.08 0.09 0.00 0.09
مقاومت 2 (R2) 0.09 0.08 0.10 0.05 -
مقاومت 3 (R3) 0.10 0.09 0.10 0.02 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/01/27 0.0840 0.07 0.0840 0.0840 7.69% 0.006
1400/01/26 0.0850 0.0780 0.0910 0.0780 6.85% 0.005
1400/01/25 0.0850 0.0730 0.0850 0.0730 9.59% 0.007
1400/01/24 0.0910 0.0680 0.0910 0.08 7.50% 0.006
1400/01/23 0.0860 0.0860 0.0860 0.0860 5.81% 0.005
1400/01/20 0.0820 0.0820 0.0910 0.0910 4.60% 0.004
1400/01/19 0.0780 0.0780 0.0870 0.0870 16% 0.012
1400/01/18 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 4.17% 0.003
1400/01/17 0.0870 0.0720 0.0870 0.0720 16.67% 0.012
1400/01/16 0.0690 0.0690 0.0840 0.0840 16.67% 0.012
1400/01/12 0.0690 0.0650 0.0720 0.0720 14.29% 0.009
1400/01/11 0.0760 0.0630 0.0760 0.0630 15.87% 0.01
1400/01/10 0.0730 0.0730 0.0730 0.0730 5.48% 0.004
1400/01/9 0.0890 0.0770 0.0890 0.0770 58.44% 0.045
1400/01/6 0.1220 0.1220 0.1220 0.1220 17.31% 0.018
1400/01/5 0.1040 0.1040 0.1040 0.1040 14.29% 0.013
1400/01/4 0.0910 0.0910 0.0910 0.0910 12.35% 0.01
1400/01/3 0.0920 0.0810 0.1020 0.0810 35.80% 0.029
1400/01/2 0.0920 0.0730 0.11 0.11 30.95% 0.026
1399/12/29 0.0840 0.07 0.0980 0.0840 8.33% 0.007
1399/12/28 0.0780 0.0780 0.1040 0.0910 6.59% 0.006
1399/12/27 0.1220 0.0850 0.1220 0.0970 17.53% 0.017
1399/12/26 0.1370 0.1140 0.1370 0.1140 6.54% 0.007
1399/12/25 0.1070 0.1070 0.1290 0.1070 2.80% 0.003
1399/12/22 0.11 0.11 0.11 0.11 2.80% 0.003
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی