Caixagest Obrigacoes Longo Prazo

Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest
نرخ فعلی:: 12.88 0
صندوق های سرمایه گذاری پرتغال
نرخ فعلی: : 12.88 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.88 0
واحد پولی : یورو
کشور : پرتغال
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری پرتغال
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۹ اسفند

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 12.88
بالاترین قیمت روز 12.88
پایین ترین قیمت روز 12.88
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۹ اسفند
نرخ روز گذشته 12.88
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,588,725 ریال
سکه
9,165,505 ریال
دلار
9,718,078 ریال
یورو
9,584,479 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0940 0.7245% 1399/12/03
یک ماه 0.1940 1.4839% 1399/11/11
شش ماه 0.0150 0.1163% 1399/06/11
یک سال 0.1580 1.2118% 1398/12/10
سه سال 0.8530 7.0924% 1396/12/10
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 12.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 12.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 13.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 13.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 13.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 13.06
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 12.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 12.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 12.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 13.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 13.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 13.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 13.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 12.95

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 12.88 12.88 12.88 - -
حمایت 2 (S2) 12.88 12.88 12.88 6.44 -
حمایت 1 (S1) 12.88 12.88 12.88 - 12.88
نقطه پیوت (PP) 12.88 12.88 12.88 6.44 12.88
مقاومت 1 (R1) 12.88 12.88 12.88 - 12.88
مقاومت 2 (R2) 12.88 12.88 12.88 6.44 -
مقاومت 3 (R3) 12.88 12.88 12.88 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/12/9 12.88 12.88 12.88 12.88 0.46% 0.059
1399/12/8 12.9390 12.9390 12.9390 12.9390 0.19% 0.025
1399/12/7 12.9640 12.9640 12.9640 12.9640 0.22% 0.029
1399/12/6 12.9930 12.9930 12.9930 12.9930 0.15% 0.02
1399/12/5 12.9730 12.9730 12.9730 12.9730 0.01% 0.001
1399/12/3 12.9740 12.9740 12.9740 12.9740 0.31% 0.04
1399/12/1 13.0140 13.0140 13.0140 13.0140 0.20% 0.026
1399/11/30 13.04 13.04 13.04 13.04 0.21% 0.028
1399/11/28 13.0680 13.0680 13.0680 13.0680 0.15% 0.019
1399/11/25 13.0870 13.0870 13.0870 13.0870 0.14% 0.018
1399/11/24 13.0690 13.0690 13.0690 13.0690 0.02% 0.003
1399/11/23 13.0720 13.0720 13.0720 13.0720 0.01% 0.001
1399/11/22 13.0730 13.0730 13.0730 13.0730 0.02% 0.003
1399/11/21 13.07 13.07 13.07 13.07 0.02% 0.002
1399/11/18 13.0680 13.0680 13.0680 13.0680 0.05% 0.007
1399/11/17 13.0610 13.0610 13.0610 13.0610 0.09% 0.012
1399/11/16 13.0490 13.0490 13.0490 13.0490 0.13% 0.017
1399/11/15 13.0660 13.0660 13.0660 13.0660 0.05% 0.006
1399/11/14 13.06 13.06 13.06 13.06 0.11% 0.014
1399/11/11 13.0740 13.0740 13.0740 13.0740 0.03% 0.004
1399/11/10 13.07 13.07 13.07 13.07 0.02% 0.003
1399/11/9 13.0730 13.0730 13.0730 13.0730 0.05% 0.006
1399/11/8 13.0670 13.0670 13.0670 13.0670 0.27% 0.035
1399/11/7 13.0320 13.0320 13.0320 13.0320 0.11% 0.014
1399/11/6 13.0460 13.0460 13.0460 13.0460 0.11% 0.014
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی