شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI

Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI
نرخ فعلی 11.78 0.08
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 11.78 0.08
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 11.78 0.08
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی