شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI

Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI
نرخ فعلی 11.87 0.17
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 11.87 0.17
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 11.87 0.17
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴:۳۱:۵۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 0.02 0.0400 0.02 0.43 1.38 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 11 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.87 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی