دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی

CAD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 2.1266 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.1266 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.1266 0.02

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی در روز جاری

۰۱:۴۳:۵۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.1266 01:43:56 0.0001 - 0.0004 0.02% 0.0004 0.02% 0.0233 0.1266
2.1267 01:22:55 0.0001 - 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0232 0.1267
2.1268 01:03:13 - - 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0231 0.1268
2.1268 01:03:06 0.0004 0.02% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0231 0.1268
2.1272 00:43:49 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0002 0.01% 0.0227 0.1272
2.127 00:31:01 - - - - - - 0.0229 0.127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی