دلار کانادا / هریونیا اوکراین

CAD/UAH Ask
نرخ فعلی:: 22.7822 0.8
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 22.7822 0.8
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22.7822 0.8
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۴۲:۵۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 22.7822
بالاترین قیمت روز 22.9711
پایین ترین قیمت روز 22.648
بیشترین مقدار نوسان روز 0.06
درصد بیشترین نوسان روز 0.01%
نرخ بازگشایی بازار 22.9635
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۰:۴۲:۵۰
نرخ روز گذشته 22.9635
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.8%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.1813
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1150 0.5022% 1400/02/18
یک ماه 0.4483 2.0073% 1400/01/26
شش ماه 1.3628 6.3625% 1399/08/24
یک سال 3.9003 20.6563% 1399/02/26
سه سال 2.0971 10.1382% 1397/02/22
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 22.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 22.76
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 22.63
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 22.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 22.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 22.28
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 21.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 22.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 22.72
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 22.55
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 22.46
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 22.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 22.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 21.89

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 22.30 22.47 22.37 22.47 -
حمایت 2 (S2) 22.47 22.60 22.40 22.56 -
حمایت 1 (S1) 22.62 22.67 22.43 22.80 22.55
نقطه پیوت (PP) 22.80 22.80 22.80 22.88 22.76
مقاومت 1 (R1) 22.95 22.92 23.13 23.12 22.87
مقاومت 2 (R2) 23.12 23.00 23.15 23.20 -
مقاومت 3 (R3) 23.27 23.12 23.18 23.44 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 22.9086 22.8746 22.9787 22.9540 0.25% 0.0568
1400/02/18 22.8586 22.8586 22.8972 22.8972 0.17% 0.0395
1400/02/17 22.8051 22.7834 22.9010 22.8577 0.27% 0.061
1400/02/16 22.5996 22.5877 22.7967 22.7967 0.86% 0.1952
1400/02/15 22.6338 22.5683 22.6624 22.6015 0.01% 0.0017
1400/02/14 22.6845 22.5595 22.6845 22.5998 0.35% 0.0792
1400/02/13 22.6458 22.6145 22.6928 22.6790 0.12% 0.0277
1400/02/11 22.6587 22.6513 22.6697 22.6513 0.09% 0.0203
1400/02/10 22.5789 22.5549 22.69 22.6716 0.36% 0.0817
1400/02/9 22.5585 22.5312 22.6117 22.5899 0.18% 0.0406
1400/02/8 22.3736 22.3529 22.5575 22.5493 0.81% 0.1811
1400/02/7 22.4672 22.3628 22.4736 22.3682 0.39% 0.0873
1400/02/6 22.3963 22.3573 22.4763 22.4555 0.21% 0.0466
1400/02/4 22.4089 22.4089 22.4089 22.4089 0.25% 0.0567
1400/02/2 22.5107 22.3255 22.5375 22.3522 0.16% 0.036
1400/02/1 22.2202 22.2167 22.3509 22.3162 0.38% 0.0854
1400/01/31 22.3498 22.2167 22.4515 22.2308 0.59% 0.1315
1400/01/30 22.4038 22.3472 22.4728 22.3623 0.22% 0.0495
1400/01/28 22.4154 22.41 22.4181 22.4118 - 0.0009
1400/01/27 22.3268 22.2983 22.4172 22.4127 0.35% 0.0788
1400/01/26 22.3210 22.3095 22.4155 22.3339 0.10% 0.0227
1400/01/25 22.4035 22.2134 22.4160 22.3112 0.43% 0.0967
1400/01/24 22.2924 22.2390 22.4079 22.4079 0.54% 0.1208
1400/01/23 22.2355 22.2341 22.3262 22.2871 0.17% 0.0372
1400/01/20 22.2213 22.1395 22.3243 22.3243 0.17% 0.0372
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
22.7822 00:42:50 0.0066 0.03% 0.1813 0.80%
22.7888 00:21:54 0.0141 0.06% 0.1747 0.77%
22.8029 00:02:44 - - 0.1606 0.70%
22.8029 00:02:35 0.0151 0.07% 0.1606 0.70%
22.7878 23:42:53 0.0038 0.02% 0.1757 0.77%
22.7916 23:21:55 0.0019 0.01% 0.1719 0.75%
22.7935 23:07:53 0.0104 0.05% 0.17 0.75%
22.7831 22:42:41 0.0103 0.05% 0.1804 0.79%
22.7728 21:42:43 0.0019 0.01% 0.1907 0.84%
22.7709 21:21:46 0.0056 0.02% 0.1926 0.85%
22.7765 21:07:47 0.0057 0.03% 0.187 0.82%
22.7822 20:42:37 0.0103 0.05% 0.1813 0.80%
22.7925 20:21:41 0.0141 0.06% 0.171 0.75%
22.8066 20:07:42 0.0019 0.01% 0.1569 0.69%
22.8085 19:42:37 0.0038 0.02% 0.155 0.68%
22.8123 19:21:41 0.0151 0.07% 0.1512 0.66%
22.8274 19:07:40 0.0197 0.09% 0.1361 0.60%
22.8077 18:42:36 0.0052 0.02% 0.1558 0.68%
22.8025 18:21:40 0.0001 - 0.161 0.71%
22.8024 18:01:29 0.0242 0.11% 0.1611 0.71%
22.7782 17:42:37 0.0069 0.03% 0.1853 0.81%
22.7851 17:21:39 0.0634 0.28% 0.1784 0.78%
22.7217 17:01:27 - - 0.2418 1.06%
22.7217 17:01:27 0.0327 0.14% 0.2418 1.06%
22.7544 16:42:37 0.0118 0.05% 0.2091 0.92%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی