دلار کانادا / هریونیا اوکراین

CAD/UAH Ask
نرخ فعلی:: 21.9598 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 21.9598 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 21.9598 0.29
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۳۵:۳۲

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 21.9598
بالاترین قیمت روز 22.016
پایین ترین قیمت روز 21.9598
بیشترین مقدار نوسان روز 0.04
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 22.0039
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۱:۳۵:۳۲
نرخ روز گذشته 22.0238
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.29%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.064
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,756,296 ریال
سکه
9,265,711 ریال
دلار
9,856,730 ریال
یورو
10,017,350 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1410 0.6380% 1399/12/02
یک ماه 0.0553 0.2512% 1399/11/08
شش ماه 0.9938 4.7401% 1399/06/06
یک سال 3.4726 18.7838% 1398/11/26
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 22.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 22.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 22.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 22.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 22.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 21.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 21.49

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 22.18
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 22.10
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 21.98
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 21.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 22.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 21.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 21.47

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 21.88 21.92 21.88 21.91 -
حمایت 2 (S2) 21.92 21.94 21.89 21.93 -
حمایت 1 (S1) 21.94 21.95 21.89 21.97 21.93
نقطه پیوت (PP) 21.97 21.97 21.97 21.99 21.97
مقاومت 1 (R1) 21.99 22.00 22.02 22.03 21.98
مقاومت 2 (R2) 22.03 22.01 22.02 22.05 -
مقاومت 3 (R3) 22.05 22.03 22.03 22.08 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/12/8 22.2010 21.9935 22.2010 22.0238 0.86% 0.1887
1399/12/7 22.3551 22.2125 22.3871 22.2125 0.59% 0.1319
1399/12/6 22.2176 22.1911 22.3444 22.3444 0.66% 0.1471
1399/12/5 22.1205 22.0953 22.2078 22.1973 0.25% 0.0548
1399/12/4 22.1061 22.0639 22.1535 22.1425 0.19% 0.0417
1399/12/2 22.0982 22.0868 22.1026 22.1008 0.04% 0.0087
1399/12/1 21.9251 21.9208 22.1359 22.0921 0.69% 0.1515
1399/11/30 21.9242 21.9044 21.9949 21.9406 0.08% 0.0172
1399/11/29 22.0339 21.8468 22.0339 21.9234 0.54% 0.1192
1399/11/28 22.0025 21.9901 22.0765 22.0426 0.21% 0.0454
1399/11/27 22.0594 21.9772 22.1376 21.9972 0.25% 0.0543
1399/11/25 22.0238 22.0229 22.0515 22.0515 0.11% 0.0234
1399/11/24 21.8836 21.8325 22.0637 22.0281 0.65% 0.1428
1399/11/23 21.9775 21.8802 22.0163 21.8853 0.47% 0.1018
1399/11/22 21.8252 21.8123 22.0304 21.9871 0.71% 0.155
1399/11/21 21.7011 21.6721 21.8321 21.8321 0.63% 0.1361
1399/11/20 21.7419 21.6346 21.7555 21.6960 0.20% 0.0425
1399/11/18 21.73 21.7266 21.7385 21.7385 0.07% 0.0145
1399/11/17 21.7207 21.6665 21.7452 21.7240 0.03% 0.0059
1399/11/16 21.8983 21.6882 21.9159 21.7181 0.86% 0.1862
1399/11/15 21.9211 21.8411 21.9855 21.9043 0.03% 0.0065
1399/11/14 21.8396 21.8133 21.9446 21.9108 0.20% 0.044
1399/11/13 22.0198 21.8608 22.0672 21.8668 0.76% 0.1659
1399/11/11 22.0293 22.0138 22.0327 22.0327 0.02% 0.0043
1399/11/10 22.0222 21.8836 22.0762 22.0284 0.02% 0.0043
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
21.9598 01:35:32 - - 0.064 0.29%
21.9598 01:35:32 0.0415 0.19% 0.064 0.29%
22.0013 01:14:22 0.0147 0.07% 0.0225 0.10%
22.016 00:56:23 0.0121 0.05% 0.0078 0.04%
22.0039 00:21:31 - - 0.0199 0.09%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی