دلار کانادا / دلار تایوان

CAD/TWD Ask
نرخ فعلی:: 22.4207 1.89
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 22.4207 1.89
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 22.4207 1.89
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / دلار تایوان در روز جاری

۱۲:۳۷:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
22.4207 12:37:44 - - 0.4167 1.89% 0.044 0.20% 0.0403 0.4207
22.4207 12:37:44 0.4167 1.89% 0.4167 1.89% 0.044 0.20% 0.0403 0.4207
22.004 12:21:41 0.4076 1.85% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4116 12:04:15 - - 0.4076 1.85% 0.0531 0.24% 0.0494 0.4116
22.4116 12:04:15 0.4076 1.85% 0.4076 1.85% 0.0531 0.24% 0.0494 0.4116
22.004 11:56:24 0.4176 1.90% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4216 11:43:40 0.4176 1.90% 0.4176 1.90% 0.0431 0.19% 0.0394 0.4216
22.004 11:28:27 0.4395 2% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4435 11:23:20 0.4395 2% 0.4395 2% 0.0212 0.09% 0.0175 0.4435
22.004 11:07:53 0.4534 2.06% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4574 11:03:30 - - 0.4534 2.06% 0.0073 0.03% 0.0036 0.4574
22.4574 11:03:30 0.0071 0.03% 0.4534 2.06% 0.0073 0.03% 0.0036 0.4574
22.4503 10:43:48 0.0045 0.02% 0.4463 2.03% 0.0144 0.06% 0.0107 0.4503
22.4548 10:22:55 0.4508 2.05% 0.4508 2.05% 0.0099 0.04% 0.0062 0.4548
22.004 10:14:31 0.4498 2.04% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4538 10:03:25 - - 0.4498 2.04% 0.0109 0.05% 0.0072 0.4538
22.4538 10:03:22 0.4498 2.04% 0.4498 2.04% 0.0109 0.05% 0.0072 0.4538
22.004 09:49:28 0.4415 2.01% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4455 09:43:33 0.4415 2.01% 0.4415 2.01% 0.0192 0.09% 0.0155 0.4455
22.004 09:21:36 0.4431 2.01% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4471 09:03:20 - - 0.4431 2.01% 0.0176 0.08% 0.0139 0.4471
22.4471 09:03:20 0.4431 2.01% 0.4431 2.01% 0.0176 0.08% 0.0139 0.4471
22.004 08:56:30 0.4631 2.10% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4671 08:43:43 0.4631 2.10% 0.4631 2.10% 0.0024 0.01% 0.0061 0.4671
22.004 08:35:41 - - - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.004 08:35:41 0.4661 2.12% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4701 08:22:46 0.4661 2.12% 0.4661 2.12% 0.0054 0.02% 0.0091 0.4701
22.004 08:07:31 0.4581 2.08% - - 0.4607 2.09% 0.457 0.004
22.4621 08:03:00 - - 0.4581 2.08% 0.0026 0.01% 0.0011 0.4621
22.4621 08:02:59 0.4581 2.08% 0.4581 2.08% 0.0026 0.01% 0.0011 0.4621
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی